S.C. CALORA S.R.L. S.C. CALORA S.R.L.
CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA
English version

Versiunea romana

Sediu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
  str. Horea 67-73 / 60
+40 264 432429
+40 264 432429
office@calora.ro
activitati
Proiectare

 

Cazan

 

 • Cazane de abur saturat, supraîncalzit, în plaja 0,2-25 t/h, între 0,7-19 bar;
 • Cazane de apă fierbinte, în plaja 1100-30000 kW, la presiunea de 16 bar şi temperatura maximă de 150 °C
 • Cazane de apă caldă, în plaja 12-6500 kW, la presiunea de 6 bar şi temperatura maximă de 115 °C
 • Cazane de fluid diatermic (ulei mineral), în plaja 150-1400 kW, la 300 °C
 • Automatizari pentru cazane şi centrale termice
 • Instalaţii de ardere pe hidrocarburi
 • Instalaţii de incinerare ecologice
Centrala termica
 • Centrale termice de abur tehnologic
 • Centrale termice de apă fierbinte
 • Centrale termice de apă caldă
 • Centrale termice cu fluid diatermic
 • Părţi specifice:
  • rezervoare atmosferice
  • recipienţi şi conducte sub presiune
  • schimbatoare de caldură
Rezervor GPL
 • Instalaţii, reţele de distribuţie şi recipienţi de stocare GPL
 • Părti specifice (rezervoare GPL)
 • Instalaţii de stocare şi alimentare gaze lichefiate

Lucrari de furnizor general
 • Centrale termice "la cheie" cu asigurarea service-ului în perioada de garanţie şi postgaranţie;
 • Instalaţii de stocare şi alimentare GPL

© 2004 S.C. CALORA S.R.L. Toate drepturile rezervate.